Telefon

+420 732 795 025

E-mail

info@bellesante.cz

Otevírací doba

Telefonicky

Mimosoudní řešení sporů

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát -oddělení ADR
Štěpánská 15120 00 Praha 2
Email:adr@coi.cz – Web:adr.coi.cz

Spisová značka 44288 C, OR KS HK